SERVEIS Para volver

Guia de la Cerdanya
WWW.LACERDANYA.COM

Apropat al Camping Solana del Segre
Si l´hi interessa ....

cuestionari per més informació

 

SERVEI DE REGISTRE DE DOMINIS

SOBRE ELS NOMS DEL DOMINI SOL.LICITUT DE DOMINI
Perquè us cal registrar el vostre nom ?
Què és un nom de domini ?
Quins són els diferents tipus de domini ?
Quines són les normes de registre d'un domini
Dominis en estat de reserva
Condicions i terminis
Subdominis www.lacerdanya.com/elseunom
Formulari de sol.licitut
Perquè us cal registrar el vostre nom ?
La presència de les empreses a Internet és una realitat cada vegada significativa. Cada dia més empreses estan incorporant la utilització de la xarxa a la seva estratègia empresarial.
Accións de màrqueting, fidelització de clients, logística de comunicacions, comerç electrònic, suport a la xarxa comercial, etc. són algunes de les diverses utilitzacions empresarials d'Internet.
De la mateixa manera que el mercat convencional exigeix a les empreses registrar i patentar noms i marques, a Internet existeixen els dominis, que no són altra cosa que els noms que les empreses tenen a la xarxa, i que tambè cal registrar.
Què és un nom de domini ?
Un nom de domini és un text basat en la translació d'una direcció numèrica que identifica a un equip connectat a la xarxa.
De fet, aquests números identifiquen una organització a Internet i permeten que aquesta organització sigui identificada per un nom de domini el qual té un veritable significat pels seus clients.
Per tant, serà a través d'aquests noms, que cada organització ha de definir, i no dels números, que es localitzarà a l'organització.
Quins són els diferents tipus de domini ?
El Sistema de Noms de Domini (DNS, en anglès) té per finalitat permetre l'escalat del sistema de noms d'Internet, mitjançant una distribució jeràrquica dels dominis.
En el primer nivell jeràrquic, hi trobem els "TOP LEVEL DOMAINS". D'aquests n'hi ha de dos tipus:
Genèrics
.com usos empresarials i comercials .web elacionades amb la WWW
.org organitzacions sense ànim de lucre .info proveïdors dels serveis d'informació
.net món de les xarxes informàtiques .rec empreses amb finalitat recreativa
.firm negocis i/o temes comercials .arts usos recreatius i culturals
.shop per comerços .nom persones físiques
Territorials
Són els dels països. Actualment existeixen més de 230 territorials. Cada país o territori disposa de 2 lletres corresponents al codi ISO_3166 del país o territori. A Espanya, li corresponen les lletres ".es" .Óbviament, des de qualsevol punt de la xarxa es podrà trobar un domini ".es".
Quines són les normes de registre d'un domini ?
Registre ".es"
Els noms de registre de cada DNS territorials de segon nivell estan elaborats per les autoritats que designen cada un dels 230 països o territoris.
A Espanya, l'ES-NIC que pertany al Consejo de Comunicaciones CSIC redIRIS és l'autoritat responsable de l'assignació i registre de noms de domini de DNS de segon nivell ".es" i és la responsable de les normes i procediments de registre del ".es".
Només es poden registrar un nom de domini DNS de segon nivell sota ".es" les organitzacions legalment establertes a Espanya. Queden, per tant, excloses les persones físiques (treballadors autònoms, particulars,…). Només està permès registrar un únic domini de segon nivell ".es" per organització.
Les condicions i termes de registre de noms de domini els podeu consultar a la web de l'ES-NIC
Registre ".com", ".org" i ".net"
Aquests dominis genèrics els poden sol.licitar les empreses, organitzacions i persones individuals, fent-se càrrec de la seva gestió l'INTER-NIC,que a la vegada depén d'un organisme públic americà anomenat la National Science Fundation.
Registre ".firm", ".shop", ".web", ".info", ".rec", ".arts" i".nom"
Aquests nous dominis genèrics seran administrats per nous registradors reconeguts pel CORE. Molt possiblement, els nous dominis seran operatius a partir a mitjans de 1999.
Ara per ara, es pot efectuar un preregistre dels nous dominis, encara que no es pot tenir l'absoluta garantia que definitivament acabin essent registrat.
Dominis en estat de reserva
Pot donar-se el cas que, quan finalment decidiu ser presents a Internet amb domini propi sigui massa tard, perquè alguna altra empresa ja l'hagi registrat. Penseu que Internet no té fronteres i que les possibilitats de registre són més reduïdes.
Per evitar perdre l'opció de domini propi teniu la possibilitat de fer un registre en estat de reserva, en espera que tingueu preparada la vostra estratègia a Internet.
Condicions i terminis per els dominis propis
En el mateix moment que envieu el formulari de sol.licitud, haureu de fer-nos arribar el full de pagament.
Responsabilitat de la Guia de la Cerdanya: La titularitat, activitat, i responsabilitat última d'un nom de domini de DNS recau sempre sobrel'Empresa per la qual s'ha registrat el domini.
El termini de concesió d'un domini .es pot oscil.lar entre 15 i 40 dies. Pels dominis genèrics pot ser inferior a una setmana.
Subdominis www.lacerdanya.com/elseunom
Pot ésser una forme més sencilla de tenir un accés cómode i fàcil de recordar a las seves pàgines.
Formulari de Sol.licitut de Domini ó Subdomini
Nom: Cognom:
Empresa: Nif:
Carrer: Població:
Cód. Postal:

País:

Teléfon: Fax:
E-mail: URL:
DOMINI PROPI
DOMINI A REGISTRAR: .com .es .org .net
 
Indiqueu per ordre de preferéncia els noms desitjats ( per si algún ja estigués registrat )
1ª Opcio 
2ª Opcio
SUBDOMINI (Dintra del domini LaCerdanya.com)
Indiqueu per ordre de preferéncia els noms desitjats ( per si algún ja estigués registrat )
1ª Opcio
2ª Opcio
TARIFES I PAGAMENT
Sol.licito el registre del meu Domini , i accepto el seu càrrec per :(marcar la opció desitjada)
En els preus del dominis, exceptuan el .es son de la seguenta forma:
Al moment de registrar un nom es paga per el registre i dos (2) anys de quota.Actualment son 150 USD.
Posteriorment es carrega cada any una quota. Actualment son 70 USD.
A la tercera fila altresdominis ens referim a dominis en propietat disponibles.
http://www.elmeunom.com

30.000 Pts (Registre i dos anualitats) 

http://www.lacerdanya.com/elmeunom

10.000 Pts anuals

http://www.altresdominis.com/elmeunom

10.000 Pts anuals

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
La sol.licitud serà efectiva fins un cop hagueu tramès per fax el FULL DE PAGAMENTFax  932 04 07 08
VISA
   Titular :                 
Nùmeros (16)        
Caducitat